Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

avsnitt_6 [2018/09/29 10:37]
avsnitt_6 [2019/07/18 21:27] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +Interna länkar:
 +
 +  * [[avsnitt_2|Avsnitt 2: Checklista för genomgång av nyinkomna mål.]]
 +  * [[avsnitt_3|Avsnitt 3: Åtgärder då målet/​ärendet kommer in.]]
 +  * [[avsnitt_4|Avsnitt 4: Målets/​ärendets fortsatta handläggning.]]
 +  * [[avsnitt_5|Avsnitt 5: Diverse frågor.]]
 +
 +
 +====== 6 IP-rätt tablå ======
 +
 +Här kommer en sammanställning av författningar rörande IP-rätt (domsrätt, lagval och erkännande/​verkställighet) finnas, fördelade på tiotalet rättsområden. Haf tålamod.