Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
avsnitt_2 [2018/09/19 01:14]
veronika [2.6Forum]
avsnitt_2 [2018/09/21 17:25]
veronika [2.13Måltyp]
Rad 471: Rad 471:
 Se även avsnitt 4.7 om bevis och bevisuppgifter. ​ Se även avsnitt 4.7 om bevis och bevisuppgifter. ​
 ===== 2.13 Måltyp ===== ===== 2.13 Måltyp =====
- 
-Akter har färg i enlighet med deras mål-/​ärendetyp (såvitt avser Stockholms tingsrätt): ​ 
- 
-  * Grön:​ Dispositivt tvistemål 
-  * Rosa:​ (Dispositivt) FT-mål 
-  * Blå:​ Familjemål (även mål om underhållsbidrag) 
-  * Vit:​ Ärende (se dock nedan om rättegångsbalksärenden) 
-  * Grå:​ Brottmål 
-  * Röd:​ Brottmål,​ häktad 
  
 Kontrollera om det är **ett mål eller ett ärende**. De allra flesta tvister är mål vilka avgöras genom dom. I tveksamma fall kan detta framgå av att en lagbestämmelse hänvisar till tvisten som en ”talan” eller att rätten ska ”förklara” eller ”förplikta” något. Ärenden avgörs genom slutligt beslut (som inte har någon rättskraft,​ //se bl.a. NJA 2007 s 7//). Ärenden kan inledas på fler sätt än genom ansökan, t.ex. anmälan, överklagande eller upptagande ex officio. ​ Kontrollera om det är **ett mål eller ett ärende**. De allra flesta tvister är mål vilka avgöras genom dom. I tveksamma fall kan detta framgå av att en lagbestämmelse hänvisar till tvisten som en ”talan” eller att rätten ska ”förklara” eller ”förplikta” något. Ärenden avgörs genom slutligt beslut (som inte har någon rättskraft,​ //se bl.a. NJA 2007 s 7//). Ärenden kan inledas på fler sätt än genom ansökan, t.ex. anmälan, överklagande eller upptagande ex officio. ​
Rad 514: Rad 505:
 Notera bl.a. att ett kvittningsyrkande (och givetvis även en genstämning) ska beaktas då värdet beräknas. Det kan i många fall vara svårt att bedöma om ett anfört motkrav på t.ex. prisavdrag är ett ”äkta kvittningsyrkande” (vars värde ska beaktas) eller endast en avräkning som en del av ett bestridande av yrkat belopp (som inte ska beaktas). Jag har som tumregel att om motkravet egentligen bara är ett bestridande av de delbelopp eller omständigheter som käranden anfört, eller om huvudfordran i sig inte är vad som diskuteras utan endast de omständigheter som svaranden åberopar (t.ex. fel i vara), så är det inte fråga om ett sådant kvittningsyrkande vars värde bör påverka om målet är ett FT-mål. ​ Notera bl.a. att ett kvittningsyrkande (och givetvis även en genstämning) ska beaktas då värdet beräknas. Det kan i många fall vara svårt att bedöma om ett anfört motkrav på t.ex. prisavdrag är ett ”äkta kvittningsyrkande” (vars värde ska beaktas) eller endast en avräkning som en del av ett bestridande av yrkat belopp (som inte ska beaktas). Jag har som tumregel att om motkravet egentligen bara är ett bestridande av de delbelopp eller omständigheter som käranden anfört, eller om huvudfordran i sig inte är vad som diskuteras utan endast de omständigheter som svaranden åberopar (t.ex. fel i vara), så är det inte fråga om ett sådant kvittningsyrkande vars värde bör påverka om målet är ett FT-mål. ​
 Tingsrättens beslut om ett mål ska vara ett T‑mål eller ett FT‑mål kan få överklagas särskilt. ​ Tingsrättens beslut om ett mål ska vara ett T‑mål eller ett FT‑mål kan få överklagas särskilt. ​
-//Se RB 1:3 d och 49:4. Yrkande om handräckning rörande tillträde till bostad utesluter inte att målet ska vara ett FT-mål, se tingsrättens mål FT 10357-08 och FT 15895-09.// ​+//Se RB 1:3 d och 49:4. Yrkande om handräckning rörande tillträde till bostad utesluter inte att målet ska vara ett FT-mål, se tingsrättens mål FT 10357-08 och FT 15895-09, Svea hovrätts beslut i Ö 6747-08 och Ö 10324-09.// ​
  
 Jfr även Forum (2.6), Partsställning (2.9) och Yrkande (2.10), ovan.  Jfr även Forum (2.6), Partsställning (2.9) och Yrkande (2.10), ovan. 
avsnitt_2.txt · Senast uppdaterad: 2020/07/02 13:23 (extern redigering)