Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
avsnitt_2 [2019/11/26 15:21]
127.0.0.1 extern redigering
avsnitt_2 [2020/07/02 13:23] (aktuell)
Rad 130: Rad 130:
   * äktenskap* och förmyndarskap enligt nationell svensk IP-rätt; //lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL eller 1904 års lag)//, ​   * äktenskap* och förmyndarskap enligt nationell svensk IP-rätt; //lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL eller 1904 års lag)//, ​
   * underhåll, till make/maka, barn och andra pga. släktskap; //​underhållsförordningen (EG nr 4/2009)//,   * underhåll, till make/maka, barn och andra pga. släktskap; //​underhållsförordningen (EG nr 4/2009)//,
-  * makars och sambors förmögenhetsförhållanden;​ //lagen (1990:272) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF)//, ​+  * makars och sambors förmögenhetsförhållanden;​ //lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden ​i internationella situationer ​(Nya LIMF)//, ​
   * faderskap; lagen //​(1985:​367) om internationella faderskapfrågor//​. ​   * faderskap; lagen //​(1985:​367) om internationella faderskapfrågor//​. ​
  
avsnitt_2.txt · Senast uppdaterad: 2020/07/02 13:23 (extern redigering)