Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
avsnitt_3 [2018/09/10 20:54]
127.0.0.1 extern redigering
avsnitt_3 [2020/07/02 13:23] (aktuell)
Rad 4: Rad 4:
   * [[avsnitt_4|Avsnitt 4: Målets/​ärendets fortsatta handläggning.]]   * [[avsnitt_4|Avsnitt 4: Målets/​ärendets fortsatta handläggning.]]
   * [[avsnitt_5|Avsnitt 5: Diverse frågor.]]   * [[avsnitt_5|Avsnitt 5: Diverse frågor.]]
-  * [[misc|Avsnitt 6: Mallar, lathundar m.m. (Nås även via Miscellaneous under rubriken högst upp.)]]+  * [[avsnitt_6|Avsnitt 6: IP-rätt tablå ​(arbete pågår!).]]
  
  
Rad 62: Rad 62:
  
 Andra beslut kan behöva fattas i ett måls inledande skede, vid behov efter föredragning och/eller beslutsförslag av notarie/​beredningsjurist: ​ Andra beslut kan behöva fattas i ett måls inledande skede, vid behov efter föredragning och/eller beslutsförslag av notarie/​beredningsjurist: ​
-  * Beslut att **bevilja rättshjälp** kan fattas av notarie/​beredningsjurist. Beslut att **avslå rätthjälp**,​ eller att bifalla men med fastställande av en högre rättshjälpsavgift än vad som yrkats, kan bara fattas av rådman eller fiskal. I vissa fall ska beslut om rättshjälp skickas till Justitiekanslern,​ som har klagorätt; //se DVFS 2005:1//.+  * Beslut att **bevilja rättshjälp** kan fattas av notarie/​beredningsjurist. Beslut att **avslå rätthjälp**,​ eller att bifalla men med fastställande av en högre rättshjälpsavgift än vad som yrkats, kan bara fattas av rådman eller fiskal. I vissa fall ska beslut om rättshjälp skickas till Justitiekanslern,​ som har klagorätt; //se 27-29 §§ DVFS 2016:16.//.
   * Beslut om **kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd** fattas av rådman eller fiskal. (Det är tveksamt om tingsrätten kan meddela en interimistisk säkerhetsåtgärd mot en svarande som tingsrätten inte skulle vara behörig att meddela en tredskodom mot, dvs. då tings-rätten inte är behörigt forum.) ​   * Beslut om **kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd** fattas av rådman eller fiskal. (Det är tveksamt om tingsrätten kan meddela en interimistisk säkerhetsåtgärd mot en svarande som tingsrätten inte skulle vara behörig att meddela en tredskodom mot, dvs. då tings-rätten inte är behörigt forum.) ​
    
avsnitt_3.1536605660.txt.gz · Senast uppdaterad: 2020/07/02 13:23 (extern redigering)