Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

yrkande_och_grund [2018/10/31 18:29]
127.0.0.1 extern redigering
yrkande_och_grund [2020/07/02 13:23]
Rad 1: Rad 1:
-====== 1    Inledning ====== 
- 
-==== Mallar m.m. finns uppladdade, se avsnitt 6 eller Miscellaneous! ==== 
- 
-Handledning för beredning av tvistemål och ärenden vid tingsrätt, särskilt dispositiva tvistemål. Allt är skrivet särskilt för Stockholms tingsrätt (med hänvisning till avdelningar,​ speciallottning av mål o.dyl.) men det mesta är ändå allmängiltigt. ​ 
- 
-Av tradition kallas Zeteo-kommentaren till rättegångsbalken (Norstedt, numera Wolters Kluwer, eller Karnov eller hur det nu blev) på många ställen för "​Fitger",​ efter den ursprungliga författaren Peter Fitger. ​ 
- 
-//**OBS!** Ett större antal tillägg och justeringar har gjorts i augusti-september 2018. I handledningen som Word-fil (se nedan) har jag låtit gulmarkeringar av allt det nya ligga kvar. Se annars ändringsförteckningen i Misc.// 
- 
-  * Avsnitt 1: Denna korta inledning. ​ 
-  * [[avsnitt_2|Avsnitt 2: Checklista för genomgång av nyinkomna mål.]] 
-  * [[avsnitt_3|Avsnitt 3: Åtgärder då målet/​ärendet kommer in.]] 
-  * [[avsnitt_4|Avsnitt 4: Målets/​ärendets fortsatta handläggning.]] 
-  * [[avsnitt_5|Avsnitt 5: Diverse frågor.]] 
-  * [[avsnitt_6|Avsnitt 6: IP-rätt tablå (arbete pågår!).]] 
-  * [[misc|Misc:​ Ändringsförteckning (Nås även via Miscellaneous under rubriken högst upp.)]] 
- 
-Handledning i Word-format finns här! {{:​handledning_-_beredning_m_m_-_20180914.doc|}} 
- 
- 
- 
----- 
  
yrkande_och_grund.txt · Senast uppdaterad: 2020/07/02 13:23 (extern redigering)