Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

yrkande_och_grund [2019/11/26 15:21]
yrkande_och_grund [2020/07/02 13:23] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +====== 1    Inledning ======
 +
 +Handledning för beredning av tvistemål och ärenden vid tingsrätt, särskilt dispositiva tvistemål. Allt är skrivet särskilt för Stockholms tingsrätt (med hänvisning till avdelningar,​ speciallottning av mål o.dyl.) men det mesta är ändå allmängiltigt. ​
 +
 +Av tradition kallas Zeteo-kommentaren till rättegångsbalken (Norstedt, numera Wolters Kluwer, eller Karnov eller hur det nu blev) på många ställen för "​Fitger",​ efter den ursprungliga författaren Peter Fitger. ​
 +
 +//**OBS!** Ett större antal tillägg och justeringar har gjorts i augusti-september 2018. I handledningen som Word-fil (se nedan) har jag låtit gulmarkeringar av allt det nya ligga kvar. Se annars ändringsförteckningen i Misc.//
 +
 +  * Avsnitt 1: Denna korta inledning. ​
 +  * [[avsnitt_2|Avsnitt 2: Checklista för genomgång av nyinkomna mål.]]
 +  * [[avsnitt_3|Avsnitt 3: Åtgärder då målet/​ärendet kommer in.]]
 +  * [[avsnitt_4|Avsnitt 4: Målets/​ärendets fortsatta handläggning.]]
 +  * [[avsnitt_5|Avsnitt 5: Diverse frågor.]]
 +  * [[avsnitt_6|Avsnitt 6: IP-rätt tablå (arbete pågår!).]]
 +  * [[misc|Misc:​ Ändringsförteckning (Nås även via Miscellaneous under rubriken högst upp.)]]
 +
 +Handledning i Word-format finns här! {{:​handledning_-_beredning_m_m_-_20180914.doc|}}
 +
 +
 +
 +----