Användarverktyg

Webbverktyg


Yrkande och grund

1 Inledning

Handledning för beredning av tvistemål och ärenden vid tingsrätt, särskilt dispositiva tvistemål. Allt är skrivet särskilt för Stockholms tingsrätt (med hänvisning till avdelningar, speciallottning av mål o.dyl.) men det mesta är ändå allmängiltigt.

Av tradition kallas Zeteo-kommentaren till rättegångsbalken (Norstedt, numera Wolters Kluwer, eller Karnov eller hur det nu blev) på många ställen för ”Fitger”, efter den ursprungliga författaren Peter Fitger.

OBS! Ett större antal tillägg och justeringar har gjorts i augusti-september 2018. I handledningen som Word-fil (se nedan) har jag låtit gulmarkeringar av allt det nya ligga kvar. Se annars ändringsförteckningen i Misc.

Handledning i Word-format finns här! handledning_-_beredning_m_m_-_20180914.doc


yrkande_och_grund.txt · Senast uppdaterad: 2023/04/22 10:10 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki