Användarverktyg

Webbverktyg


about

Om handledningen

Denna handledning upprättades i dess första versionen hösten 2009, för att utgöra ett handgripligt stöd för tingsnotarier vid deras beredning av dispositiva tvistemål på Stockholms tingsrätts avdelning 2. Den allra första versionen var endast en lista med svar på de 20 vanligaste frågorna som uppkom nästan dagligen, men när listan svällde och systematiserades skapades snart den första versionen av denna handledning, med den indelning i avsnitt den har än i dag. Handledning har även funnits tillgänglig på nätet, på www.yrkandeochgrund.se, sedan 2011 om jag minns rätt. Jag har försökt hålla handledningen à jour med ny lagstiftning och ändrad praxis, men glapp kan tyvärr föreligga lite här och var. Som tur är förändras processrätten varken mycket eller snabbt…

Handledningen är på intet sätt tänkt att ersätta sedvanliga och ofta använda sekundära rättskällor såsom Norstedt-kommentaren (ingår i JUNO, som tidigare kallats Zeteo) till rättegångsbalken (här dock kallad ”Fitger” efter dess ursprungliga författare Peter Fitger; jag ska uppdatera alla dessa hänvisningar vid tillfälle), Praktisk process serien av Roberth Nordh och Tvistemålsprocessen I och II av Thore Brolin m.fl. Jag hänvisar regelmässigt vidare till kommentarer och doktrin, även om jag ibland sammanfattar vad som där anges och uttrycker en egen ståndpunkt. Användare på domstol ska även minnas Domstolsverkets handböcker, särskilt avseende tvistemål och relevanta typer av ärenden!

Handledningen nämner bara ”kärande” och ”svarande”. I förekommande fall likställs dock ”sökande” eller ”klagande” med kärande, samt ”motpart” med svarande.

Veronika Lundström

veronika(snabel-a)fbadvokat.se

www.fbadvokat.se

about.txt · Senast uppdaterad: 2023/04/22 10:10 av 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki