handledning_-_beredning_m_m_-_20160208.doc

1 Inledning

Mallar m.m. finns uppladdade, se avsnitt 6 eller Miscellaneous!

Handledning för beredning av tvistemål och ärenden vid tingsrätt, särskilt dispositiva tvistemål. Allt är skrivet särskilt för Stockholms tingsrätt (med hänvisning till avdelningar, speciallottning av mål o.dyl.) men det mesta är ändå allmängiltigt.

Av tradition kallas Zeteo-kommentaren till rättegångsbalken (Norstedt, numera Wolters Kluwer) på många ställen för ”Fitger”, efter den ursprungliga författaren Peter Fitger.

Handledning i Word-format finns här! handledning_-_beredning_m_m_-_20160208.doc


yrkande_och_grund.txt · Senast uppdaterad: 2018/01/13 18:38 (extern redigering)